Ekipler İçin Beyin Fırtınası Teknikleri

Yazıyı Paylaş

Linkedin
Ekipler için beyin fırtınası teknikleri

Ekipler İçin Beyin Fırtınası Teknikleri

İş hayatı içerisinde yer alan bireylerin ekipleri ile birlikte, eleştirilme kaygısından uzak bir biçimde fikirlerini özgürce ifade ettikleri grup tartışma tekniğe “beyin fırtınası” adı verilmektedir. Reklamcılık ve proje yönetimi gibi sektörlerde çalışan kişilerin, beyin fırtınası tekniklerini daha yaygın olarak kullandıkları görülüyor. Bu yöntemi kullanan ekiplerin; inovatif fikirler ürettikleri, problem çözme yetilerini geliştirdikleri, birbirlerinden ilham aldıkları ve daha net strateji belirledikleri fark ediliyor. Beyin fırtınası, birbirinden farklı ve ilham verici fikirlerin ortaya konulması için alan yaratmaktadır. Bu teknik ile çok kısa sürede birçok farklı inovatif fikir ortaya çıkar.

Özellikle reklamcılık sektöründe çok işe yarayan beyin fırtınası tekniği, fikirlerin niteliği ile değil sayıların çokluğuna odaklanmaktadır. Ekipler, bir araya gelerek bu tekniği uyguladıklarında, yaratıcı bir şekilde problem çözme becerilerini geliştirir. Beyin fırtınası tekniğinin zeminini, ekibi oluşturanların bilgi birikimleri, tecrübeleri ve öngörüleri belirler. Reklamcılık, AR-GE ve proje yönetimi gibi konularda hizmet sunan kalabalık gruplarda tüm fikirler toplanarak listeler oluşturulur. Meydana gelen listelerden ekip hedeflerine en uygun olan ilham veren fikirleri projelerde kullanılmak üzere değerlendirilir ve bu fikir çerçevesinde bir strateji oluşturulur. Yaratıcı fikirler için kişiler kadar mekanlar da etkilidir. Canlı, dinamik ve modern şekilde dizayn edilmiş mekanlarda yaratıcı düşünme becerileri artış gösterir. Siz de Withco’nun yaratıcılığı ve verimi artıracak şekilde dizayn edilmiş alanlarında çalışmak isterseniz, dijital üyelik seçeneklerimizi buradan inceleyebilirsiniz.

İnovatif Fikirler İçin Beyin Fırtınası Teknikleri

Reklamcılık ve proje yönetimi gibi sektörlerde, “Yaratıcılık her şeydir!” sloganı kullanılmaktadır. Bu slogan, iş hayatında yer bulan her sektör için geçerli bir özellik taşıyor. İnovatif fikirler üretmek ve yaratıcılığı ortaya çıkarmak için beyin fırtınası tekniği muhteşem bir araç. Bu teknik ile ekipler, çok daha yaratıcı çözümler üretebilmektedir. Müşterilerine yeni bir perspektif sunmak, potansiyellerini geliştirmek isteyen şirketler, ekiplerini desteklemek için beyin fırtınası tekniklerinden yararlanmaktadır. İş hayatında karşımıza çıkan, en sık kullanılan beyin fırtınası teknikleri ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır;

 • Konulara Farklı Bakma Tekniği: Yaratıcı iş fikirlerinin hâkim olduğu sektörlerde yer alan kalabalık ekip üyeleri, gündemlerinde olan konuyu bir başlık altında toplar ve ilgili alt başlıklar grubun fikirleri ile oluşturulur. Genişletilme çerçevesi sınırsız tutulan bu teknik ile konulara farklı açılardan bakış getirilir.
 • Listeleme Tekniği: Seçilen konu hakkında bir listeleme yapılır ve ardından yapılan listenin tam zıttı olarak fikirler listelenir. Takım çalışması içerisinde reklamcılık sektöründe olduğu gibi birçok fikrin ortaya çıktığı durumlarda, ilham veren fikirler üzerinde değerlendirme yapılır.
 • Perspektif Tekniği: Bir konuya farklı açılardan bakmak, strateji geliştirmek, konunun geneline daha hâkim olmayı beraberinde getirir. Ekip üyeleri seçilen konuyu araştırarak, inceleyerek ve daha derinine inerek yeni bir perspektif geliştirir.
 • Kümeleme Tekniği: Zihin haritaları olarak da bilinen bu teknikte, boş beyaz bir kağıdın ortasına odak konu yazılır. Konu ile ilgili akla gelen her kelime küme içerisine alınarak çalışma sürdürülür. Tamamlandığında ilham verecek fikirler ekip üyeleri ile paylaşılır.
 • 5N 1K Tekniği: Gazetecilikte de sıkça kullanılan, “Ne?”, “Ne zaman?”, “Nerede?”, “Neden?”, “Nasıl?” ve “Kim?” sorularını ekipte yer alan kişiler birbirlerine sorar. Konuya dair inovatif fikirler çıkaran bu sorular, yeni strateji gelişimine de ilham kaynağı olmaktadır.

Problem Çözme

Farklı sektör ve alanlarda birçok problem ile karşılaşmak sık rastlanan durumlar arasındadır. Beyin fırtınası tekniği  ve takım çalışması ile problem çözmek, hem ekip üyelerinin arasında yaşanan iletişim sorunlarını en aza indirecek hem de gündem konusu olan problem hakkında daha fazla bakış açısı sunmaya yardımcı olacaktır. Bireysel problem çözme tekniklerine göre çok daha işlevsel olan grup çalışması, yeni ve ilham verici fikirleri geliştirmeye destek olur. Ekip içerisinde bir katılımcının tıkanması durumunda, başka bir ekip üyesi yaratıcılığı ve deneyimleri ile süreci yeni bir noktaya taşır. Kalabalık ekip üyeleri için bu teknik, en karmaşık problemlerin bile kısa sürede çözülmesini sağlar.

Problem çözme konusunda beyin fırtınası tekniği kullanılırken, en yüksek verimi almak için sunulan öneriler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Ekip çalışmasının gerçekleştirileceği alanda, ihtiyaç duyulan tüm ekipmanların hazır bulunması.
 • Ortamın, sıcaklık, akustik ve ışıklandırma koşullarının ideal düzeyde sağlanması.
 • Takım çalışması içerisinde yer alan ekip üyelerinin, mümkün mertebe farklı sosyo-kültürel altyapıya sahip olması.
 • 3 ile 7 kişilik ekipler oluşturulması.
 • Problemin net bir şekilde ifade edilerek, katılımcılarla paylaşılması.
 • Problem hakkında araştırma ve hazırlık yapılmış olsa da serbest çağrışım için alan tutulması.
 • Çalışma sırasında fikirleri hatırlamak zor olacağı için, sürecin dijital araçlarla kayıt altına alınması.
 • Tüm fikirler paylaşıldıktan sonra, inovatif fikirler oluşması ve geliştirilmesi için tartışmaya devam edilmesi.

AR-GE Çalışmalarına Beyin Fırtınası Tekniğini Dahil Etmek

Günümüzde AR-GE çalışmaları, çok geniş bir alanda gerçekleştiriliyor. Proje yönetimi araçları içerisinde en etkili yöntem AR-GE olarak bilinir. Şirketler genellikle faaliyet gösterdiği sektöre yenilik kazandırmak ve daha başarılı sonuçlar elde etmek için proje yönetimi süreçlerine AR-GE çalışmalarını dahil eder. Bu çalışmalar, inovasyon sürecinin temel zeminini oluşturur.

İnovatif fikirler ancak iyi bir şekilde yürütülen problem çözme stratejilerine sahip AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkar. Yeni bir şirket kurarken de AR-GE çalışmaları ile ilerlemek ve takım çalışmasıyla strateji oluşturmak, rakipler içerisinden ön plana çıkma şansını artırmaktadır. AR-GE çalışma sistematiğine bakıldığında, proje yönetimi süreçlerinin üç aşamalı olarak ilerlediği görülüyor. Bunlar;

 • Fizibilite süreci,
 • Uygulamalı araştırma,
 • Test sürecidir.

Fizibilite Sürecinde Takım Çalışması

Fizibilite sürecinde takım çalışması ile ilerlemek, çalışmaları hızlandırıcı etki sağlar. Ekip çalışmalarına beyin fırtınası tekniği ile destek vermek ise olabilecek en yüksek potansiyeli oluşturur. Fikir bazında bulunan projenin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında yapılan beyin fırtınaları, proje ya da ürünün fizibilite sürecine katkı sağlar.

Uygulamalı araştırma aşamasında ise potansiyel müşterilerin, gündemde olan projeye ilgilerinin olup olmadığı takım çalışması ile incelenmektedir. Bu süreçte araştırma şirketlerinden de destek alınarak, doğru bir kamuoyu araştırması gerçekleştirilebilmektedir. İki aşamadan da başarılı sonuçlar alındığında üçüncü safha olan test aşamasına geçilir.

Proje yönetimi çerçevesinde belirlenen strateji ve hedeflerle, prototipler üretilir. Akabinde potansiyel müşteriler üzerinde denemeler yapılır. Test sonuçlarına göre alınan geri bildirimler, projenin ya da ürünün geliştirilmesinde ve strateji oluşturulmasında kullanılır. AR-GE çalışmalarının sadece fizibilite değil bütün aşamalarında beyin fırtınası tekniği kullanımına yer verilebilmektedir. Böylece her aşamada farklı inovatif fikirler ekibin çalışma sürecine dahil edilebilir.

Ekipler İçin Beyin Fırtınasının Yararları

İş hayatında yer alan şirketler, daha yaratıcı ve özgün fikirler üretmek amacıyla ekiplerini bir araya getirerek beyin fırtınası çalışması yapar. Reklamcılık gibi yaratıcılığın daha üst seviyede kullanılmasını gerektiren sektörler, takım çalışması ile sıklıkla beyin fırtınası tekniklerinden yararlanır. Beyin fırtınası tekniği, ekip içerisinde bir fikir ya da projede takılı kaldığı durumlarda, problem çözme ve yeni yaklaşımlar geliştirme süreçlerine büyük katkı sağlamaktadır.

Teknik uygulanırken yeni stratejiler ortaya çıkmakta ve katılımcıların ilham veren fikirleri projeyi şekillendirmeye yardımcı olmaktadır. Ekip çalışmalarında beyin fırtınası tekniğini uygularken, ekip üyelerinin yargılanma korkusu olmadan sürece dâhil olmaları, teknikten daha başarılı sonuçlar elde etmeyi sağlayacaktır. Beyin fırtınasını doğru yönetmek, alınacak verimi de artırır. Bu tekniğin yararları ise aşağıdaki şekilde:

 • Ekip üyelerinin takım çalışması ile iş tatminini ve işe bağlılığını artırır.
 • Bireylerin hem iş hem de özel hayatlarında inovatif fikirler üretmelerini ve daha yaratıcı olmalarını sağlar.
 • Ekip içerisindeki iletişimi artırır ayrıca yaşanan iletişim sorunlarının kısa sürede çözülmesinde etkin rol oynar.
 • Ekibin eğlenerek çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Withco’da yer alan toplantı salonları ve ortak alanlar, beyin fırtınası tekniğini uygulamak için oldukça uygun. Dinamik yapıda ve modern şekilde dizayn edilmiş alanlar ile ekip çalışmasının keyfini çıkarın! Withco’nun dijital üyelik seçeneklerini görmek için buraya tıklayın.

Diğer Yazılar

Previous
Next

Çınarlı Mah. 1572 Sokak
No:33 PK.35170 Konak,
İzmir, TURKEY

Telefon: +90 232 520 39 19
[email protected]