Girişimcilerde Olması Gereken Beceriler Nelerdir?

Yazıyı Paylaş

Linkedin
Girişimcilerde Olması Gereken Beceriler Nelerdir?

Girişimcilerde Olması Gereken Beceriler Nelerdir?

Girişimcilik, kâr amacı taşıyan ticari faaliyetlerde, risk faktörlerini göz önüne alan ve yeni bir iş alanı yaratan kişilerin başlattığı atılımlar olarak ifade edilmektedir. Girişimci ismiyle nitelendirilen kişiler ise sorumluluk alabilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, çalışkan, hedef odaklı, yönetim becerileri konusunda tecrübe sahibi olarak gösteriliyor. Gelişen teknolojiler, genç girişimci adayları için her alanda yeni projelerin hayata geçirilmesini destekliyor. Girişimcilik üzerine yazdığı kitaplar ve vermiş olduğu workshop eğitimleri ile bilinen Robert D. Hisrich, adaylarda olması gereken becerileri 3 ana başlık altında topluyor.

Bunlar:

 • Teknik beceriler,
 • Yönetim becerileri,
 • Kişisel gelişim becerileri şeklindedir.

Girişimcilerin Sahip Olması Gereken Teknik Beceriler Nelerdir?

Girişimcilik konusunda yeni bir başlangıç yapmak isteyen genç adayların, bazı teknik becerilere sahip olması beklenmektedir. Bunlardan ilki, sözlü iletişim olarak dikkat çekiyor. İletişim becerileri yüksek kişilerin, network ağlarının da geniş olduğu ve iyi ilişkiler kurduğu gözlemlenmektedir. Bu networkleri geliştirmek için girişimcilerin ve potansiyel yatırımcıların bir arada olduğu alanlarda daha çok vakit geçirilmelidir. Withco bünyesine katılarak ekosistemin içinde yer alma şansına ve hızlı bir büyüme yakalama imkânına sahip olacaksınız.

Girişimcilerin özellikleri arasında bulunan diğer teknik beceriler ise yazma ve çevreyi izleme olarak gösterilmekte. Gözlem yeteneği gelişmiş, sorumluluk sahibi, çalışkan ve hedef odaklı girişimci adayları, kendilerini yazılı ve sözlü olarak iyi şekilde ifade edebilme becerilerine sahip olmalıdır. Teknolojik konularda bilgi sahibi olmak, dinlemeyi bilmek, organize etme yeteneğine sahip olmak ve problem çözme becerisi, bu kişilerin taşıması gereken teknik beceriler arasında yer almaktadır. Çalışkanlık, tecrübe sahibi olduğu konuda startup başlatabilme becerisine sahip olma, teknik yönetim ve organize etme becerileri de oldukça önemlidir. Girişimci olmak, ağ oluşturma becerisini de gerektirmektedir. Hedef odaklı, mevcut ağını sürekli güncelleyen ve geliştiren genç adayların çok daha başarılı olduğu görülmektedir. Ekip çalışmasına yatkınlık, liderlik vasıfları, sorumluluk alma ve yönetsel yaklaşımlar da genç adayları rakiplerinden ayıracak özelliklerden.

Yönetim Becerileri

Girişimcilik projeleri, genellikle ölçeklenebilir bir iş modelini meydana getirmek için kurulmuş olan organizasyon ya da ortaklıklardan oluşmaktadır. Yenilikçi fikirleri olan bu kişilerin sahip olması gereken yönetim becerileri arasında öncelikli olarak, planlama ve amaç oluşturma gelmektedir. Problem çözme yeteneğine sahip, risk alabilen ve karar verme becerisine sahip çalışkan kişilerin, süreç içerisinde daha başarılı bir biçimde ilerledikleri gözlemlenen detaylar arasında. İnsan ilişkileri, pazarlama yetenekleri ve finansman yönetimi nitelikleri de girişimcilerin sahip olması gereken yönetim becerileri arasında bulunmaktadır.

Yenilikçi iş fikrine sahip kişiler için muhasebe bilgisi de oldukça önemlidir. Finansal hesapları iyi takip edebilmek ve risk alma konusunda tecrübe sahibi olmak, kişilere avantaj sağlamakta. Süreç kontrolü, iletişimde problem çözme ve müzakere yetenekleri de genç adaylar için önerilen yönetim becerileri arasındadır. Girişimcilik, yoğun müzakere yapmayı gerektirmektedir. İyi bir iletişim ve kullanılacak müzakere teknikleri ile problem olarak görülen birçok konu kolayca çözülebilir. Süreci ve büyümeyi yönetebiliyor olmak da girişimci için olmazsa olmazlar arasında yer alır.

Girişimcilerde Kişisel Gelişim Becerileri

Yenilikçi iş fikrine sahip kişilerin sahip olması gereken özellikler arasında, kişisel gelişim becerileri, içsel kontrol ve disiplin beraberinde geliyor. Disiplinli bir süreç yönetimi; sorumluluk almayı, tecrübe kazanmaya açık olmayı ve çalışkanlığı zorunlu kılmaktadır. Yenilikçi olmak ve risk almak da genç girişimci adayları için sahip olunması gereken kişisel gelişim becerileri arasında gösteriliyor. Değişime açık olmak ve inovatif fikirler üretmek, problem çözme becerileri, bu kişilerin özellikleri arasında yer alan becerilerdendir. Yeni bir iş fikri geliştirmek ve bunu hayata geçirmek, standartların dışına çıkma özgüvenini gerektirmektedir.

Çalışkan, hedef odaklı ve risk alabilen girişimci adayları, çevreleri tarafından da takdir edilmekte ve desteklenmektedir. Robert D. Hisrich, genç adaylar için vizyon sahibi olmanın da kişisel gelişim becerileri içerisinde en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtiyor. Hayal gücü yüksek, risk alabilen, vizyon sahibi adaylar; sorumluluk alarak, fark yaratan projeleri hayata geçirebilir. Sabırlı olmak ise bu kişilerin sahip olması gereken bir başka özelliktir. Süreç içerisinde pes etmeden tecrübe kazanarak ilerlemek, sorumluluk almak ve çalışkan olmak da kişisel gelişim becerileri arasında bulunmaktadır.

Girişimcilerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Yapılan araştırmalar, başarılı olan girişimcilerin ortak özelliklerini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

 • Sunduğu projeye, yaptığı işe tutkuyla bağlıdırlar.
 • Risk alırlar.
 • Kendilerine inanırlar ve disiplinlidirler.
 • Yaratıcılık ve inovatif düşünme becerilerine sahiptirler.
 • Tecrübe sahibi oldukları konularda girişimlerde bulunurlar.
 • Yönetim becerileri ve problem çözme yetenekleri gelişmiştir.
 • Sorumluluk sahibi, hedef odaklı, çalışkan kişilerdir.
 • Uyum sağlama yetenekleri gelişmiştir.
 • Sektörü ve genel piyasayı gözlemleme becerisine sahiptirler.
 • Sundukları hizmet ya da ürünü her anlamda iyi tanırlar.
 • Finans yönetimi konusunda tecrübe sahibi ve başarılıdırlar.
 • Hedef planlama ve hayata geçirme becerileri gelişmiştir.
 • Çevrelerini genişletme yeteneklerine sahiptirler.
 • Süreci ve kendilerini periyodik olarak sorgular, sorumluluk alarak hata payını minimuma çekerler.

Yukarıda belirtilen başarılı girişimci özelliklerine ek olarak kararlılık ve adanmışlık da gösterilmektedir. Girişimcilerin, projelerine kendilerini adamış oldukları görülür. Yaptığı işe ve kendine inanan bu kişiler, karşılarına sorun çıksa bile problem çözme becerileri ile ilerlemeye devam ederler.

Girişimcileri Tanımlayan Beceriler Nelerdir?

Girişimcinin özellikleri denildiğinde ilk akla gelen şey başkalarının almaya cesaret edemediği risk faktörlerini göze alan, yaratıcı ve kararlı insanlar olmalarıdır. Bu kişileri tanımlayan özellikler ve beceriler arasında; başarılı projelere imza atmaları, sundukları hizmeti ya da yaptıkları işi sürekli geliştirmeleri gösterilmektedir. Teknolojiden çok iyi anlayan, yaptığı iş konusunda tecrübe sahibi olan, problem çözme konularında uzmanlaşmış, sorumluluk sahibi bu kişiler, hedef odaklı ve çalışkan olarak tanımlanmaktadır.

Yenilikçi ve vizyon sahibi olmak, liderlik becerileri, yaratıcı düşünce ve fikirler, ekip çalışmasına yatkınlık, içsel ve dışsal motivasyonu yüksek ve çevresini de motive edebilen, zorluklarla karşılaştığında geri adım atmayan kişiler, girişimcinin özellikleri hakkında fikir vermektedir. İş fikri sahipleri, bazı durumlarda mevcut projeleri de bir noktadan alıp, olabilecek en üst seviyeye taşırlar. Girişimcilik becerilerine sahip kişiler, bağlı oldukları şirketlerde de muhteşem projelere imza atabilmektedirler. İster bağımsız ister bir şirket bünyesinde çalışsın bu ruha sahip olan kişilerin hayata geçirdiği çalışmalar, her zaman fark yaratmaktadır.

Genç Girişimci Adaylarının Edinmesi Gereken Beceriler

Son yıllarda sıkça kullanılan kavramlardan biri de girişimcilik. Üniversitelerinden yeni mezun olmuş gençler, yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek için genç girişimci adayı olarak karşımıza çıkıyor. Genç girişimci adayları, sürecin sadece fikirden ibaret olmadığını ve bazı temel becerilerini geliştirmeleri gerektiğinin farkında olarak hareket etmekte. Yenilikçi iş fikirlerine sahip gençlere önerilen, meraklı olmaları ve araştırmacı bir ruhla ilerlemeleri oluyor çünkü merak, gençleri bir sonraki adımlarına taşıyan süreci başlatıyor. Birçok konuda araştırma yapmak da bu süreci geliştiren beceriler arasında gösteriliyor.

Genç girişimciler için cesaret ve özgüven sahibi olmak da edinilmesi ve geliştirilmesi gereken beceriler arasında. Bunların dışında geliştirilmesi gereken beceriler arasında ikna yeteneklerini geliştirmek, finans yönetimi, kararlılık ve hataları tecrübeye dönüştürmek de yer alıyor. Genç girişimciler ve girişimci adayları için girişimciliğin zeminini oluşturan ofis ve network süreçlerinde yaşanan zorlukları aşmayı amaçlayan, küçük ya da büyük ölçekte tüm girişimcilere uygun olarak hazırlanan dijital üyelik seçenekleri Withco’da sizleri bekliyor!

Diğer Yazılar

Previous
Next

Çınarlı Mah. 1572 Sokak
No:33 PK.35170 Konak,
İzmir, TURKEY

Telefon: +90 232 520 39 19
hello@withco.work