Withco – Ticari İleti Bilgilendirme Metni ve İzni

Yasal Bilgilendirme

Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerinizin; sunduğumuz ürün ve hizmetleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalandırmak amacıyla ve ayrıca; sizlere tanıtım yapılması, SMS ve eposta gönderimi ve mobil uygulama üzerinden bildirim gönderimi ve webpush gönderimi süreçlerinin yürütülmesi için; kimlik bilginizin, iletişim bilginizin, müşteri bilginizin, özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu amaçlarla Withco hissedarlarına, iş ve çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

  • Withco tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

  • Withco tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

  • Withco tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçalarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

  • Withco’nun ve Withco ile iş ilişkisi olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Çınarlı Mah. 1572 Sokak
No:33 PK.35170 Konak,
İzmir, TURKEY

Telefon: +90 232 520 39 19
hello@withco.work